• info@sootab.com
  • 38106 448 21 98+

درخواست همکاری

درخواست همکاری

  

لطفا توجه کنید:

شما میتوانید از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید .

پس از ثبت درخواست در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت .

تمام موارد ستاره دار الزامی است , در وارد کردن اطلاعات دقت کنید

براي افرادي كه داراي معافيتهاي مدت معين مي باشند، استخدام دائم و همچنين استخدام قراردادي كه مدت پايان قرارداد بيش از مدت اتمام معافيت باشد ، امكان پذير نمي باشد .

اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح شرايط سني(داشتن حداقل 18 سال براي تمام افراد متقاضی )

استخدام افراد بازنشسته (شركت يا هر سازمان ديگري) به هر نحوي ممنوع مي باشد.